Nội dung ưu đãi

Địa điểm áp dụng

Hệ thống cửa hàng Sakos trên toàn quốc.

Khách hàng áp dụng

Khách hàng thanh toán bằng thẻ tín dụng quốc tế cá nhân Sacombank tại Sakos.

Điều kiện áp dụng
  • Sản phẩm áp dụng: tất cả sản phẩm được bán tại hệ thống Sakos.
  • Mỗi thẻ được ưu đãi một lần trong thời gian chương trình (xác định “Thẻ” theo dãy số: 6 số đầu và 4 số cuối in trên Thẻ).
  • Số lượt ưu đãi áp dụng: tối đa 200 lượt/tháng.
  • Áp dụng cho hóa đơn từ 5 triệu đồng và số tiền thanh toán sau cùng bằng thẻ phải từ 4,5 triệu đồng, đã bao gồm VAT (là số tiền thanh toán sau khi trừ ưu đãi giảm 500.000 đồng từ chương trình này và các ưu đãi, khuyến mại khác nếu có).
  • Khách hàng không được gộp hóa đơn thanh toán với bất kỳ khách hàng nào khác để nhận được ưu đãi.
  • Ưu đãi sẽ được truy thu nếu khách hàng đổi hàng hoặc trả hàng.
  • Chương trình ưu đãi chỉ áp dụng cho khách hàng lẻ, ưu đãi không có giá trị chuyển nhượng, không quy đổi thành tiền với bất cứ hình thức nào.
  • Chương trình có thể kết thúc trước thời gian khi hết số suất ưu đãi.    
Thông tin chi tiết chương trình

Chi tiết ưu đãi vui lòng xem tại đây.

Địa điểm áp dụng

Tìm thấy    địa điểm

Liên hệ tư vấn
Để lại thông tin Sacombank sẽ hỗ trợ bạn