Nội dung ưu đãi

Thời gian áp dụng

Từ nay đến hết 31/12/2023

Khách hàng áp dụng

Chủ thẻ Sacombank

Thông tin chương trình

Giảm 5% hóa đơn

Địa điểm áp dụng

224 Bình Minh, phường Nghi Thu, thị xã Cửa Lò, tỉnh Nghệ An

Điện thoại: 0974 37 37 37

Địa điểm

Tìm thấy    địa điểm

Liên hệ tư vấn
Để lại thông tin Sacombank sẽ hỗ trợ bạn