Nội dung ưu đãi

Địa điểm áp dụng

Hệ thống cửa hàng SBJ (xem tại: www.sacombank-sbj.com).

Khách hàng áp dụng

Dành cho khách hàng là chủ thẻ Visa Infinite, Visa Platinum, Visa Gold, MasterCard Gold và các thẻ Sacombank khác.

Điều kiện áp dụng
  • Không áp dụng cho trang sức kiểu Ý, vàng 24k ép vỉ và vàng tính theo trọng lượng.
  • Sản phẩm quà tặng cao cấp áp dụng là sản phẩm khác vàng.
  • Không áp dụng đồng thời với các ưu đãi & khuyến mãi khác.
Thông tin chi tiết chương trình
  • Giảm 5% kim cương, 12% trang sức SBJ và quà tặng cao cấp với thẻ Visa Infinite.
  • Giảm 3% kim cương, 10% trang sức SBJ và quà tặng cao cấp với thẻ Visa Platinum, Visa Gold, MasterCard Gold.
  • Giảm 2% kim cương, 8% trang sức SBJ và quà tặng cao cấp với các thẻ Sacombank khác.
Liên hệ tư vấn
Để lại thông tin Sacombank sẽ hỗ trợ bạn