Nội dung ưu đãi

Địa điểm áp dụng

Ứng dụng và website Shopee.

Khách hàng áp dụng

Khách hàng thanh toán bằng thẻ tín dụng quốc tế Sacombank tại Shopee.

Điều kiện áp dụng

Thẻ áp dụng: Thẻ có 6 số đầu (BIN thẻ) như sau 356062, 356480, 356481, 436438, 423238, 455376, 466243, 461137, 461140, 472074, 472075, 486265, 512341, 526830, 537127, 552332, 555715.

Thông tin chi tiết chương trình
Liên hệ tư vấn
Để lại thông tin Sacombank sẽ hỗ trợ bạn