Nội dung ưu đãi

Khách hàng áp dụng

Khách hàng thanh toán hóa đơn bằng thẻ Sacombank.

Điều kiện áp dụng
  • Ưu đãi trên được áp dụng cho tất cả thẻ Sacombank.
  • Chủ thẻ phải thanh toán bằng thẻ để nhận được ưu đãi.
  • Không được tách hóa đơn dưới mọi hình thức.
  • Không giới hạn lượt ưu đãi cho mỗi khách hàng.
  • Không áp dụng đồng thời với các khuyến mãi khác của nhà hàng.
  • Đối với những thắc mắc, khiếu nại liên quan đến việc giao dịch và/hoặc chất lượng sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ chủ thẻ liên hệ Sky Zone để được hướng dẫn và giải quyết.
Thông tin chi tiết chương trình

Chi tiết ưu đãi vui lòng xem tại đây.

Địa điểm áp dụng

Tìm thấy    địa điểm

Liên hệ tư vấn
Để lại thông tin Sacombank sẽ hỗ trợ bạn