Nội dung ưu đãi

Địa điểm áp dụng

Chi tiết cửa hàng vui lòng xem tại đây.

Khách hàng áp dụng

Khách hàng thanh toán bằng Thẻ Sacombank Visa Infinite, Sacombank Visa Signature và Sacombank Visa Platinum.

Điều kiện áp dụng
  • Chương trình không giới hạn số lượt ưu đãi dành cho mỗi khách hàng.
  • Khách hàng phải thanh toán bằng thẻ hợp lệ để được hưởng ưu đãi.
  • Ưu đãi của chương trình được áp dụng đồng thời với các chương trình giảm giá của Tam Sơn trong suốt thời hạn diễn ra chương trình, bao gồm Giảm giá cuối mùa (EOSS), Buy More Save More (BMSM) và Giảm giá khách hàng thân thiết.
  • Ưu đãi của chương trình không được quy đổi thành tiền, sản phẩm/dịch vụ dưới bất kỳ hình thức nào và không chuyển nhượng cho bất kỳ đối tượng nào khác, trừ trường hợp có quy định khác.
  • Chương trình có thể kết thúc trước thời hạn khi đạt ngân sách thực hiện ưu đãi tối đa.
Thông tin chi tiết chương trình

Chi tiết ưu đãi vui lòng xem tại đây.

Liên hệ tư vấn
Để lại thông tin Sacombank sẽ hỗ trợ bạn