Nội dung ưu đãi

Thời gian áp dụng

Áp dụng cho các ngày đặc biệt: 01/06, 06/06,18/06, 28/06, 07/07, 08/08, 31/08.

Địa điểm áp dụng

Ứng dụng và website Tiki.

Khách hàng áp dụng

Khách hàng thanh toán bằng thẻ tín dụng quốc tế Sacombank tại Tiki.

Điều kiện áp dụng

Xem chi tiết tại đây.

Thông tin chi tiết chương trình
Liên hệ tư vấn
Để lại thông tin Sacombank sẽ hỗ trợ bạn