Nội dung ưu đãi

Địa điểm áp dụng
  • Ứng dụng và Website Vexere.
Khách hàng áp dụng

Khách hàng thanh toán bằng thẻ tín dụng quốc tế cá nhân Sacombank.

Điều kiện áp dụng
  • Mỗi khách hàng được tham gia chương trình một lần trong thời gian chương trình.
  • Hình thức ưu đãi: chủ thẻ chọn hình thức thanh toán bằng thẻ Sacombank để tham gia chương trình (giảm giá tự động).
  • Ưu đãi áp dụng đồng thời với các chương trình khuyến mại khác hiện có tại Vexere.
  • Chương trình không áp dụng đối với các giao dịch hủy, giao dịch hoàn.
Thông tin chi tiết chương trình

Chi tiết ưu đãi vui lòng xem tại đây.

Liên hệ tư vấn
Để lại thông tin Sacombank sẽ hỗ trợ bạn