Nội dung ưu đãi

Địa điểm áp dụng
Khách hàng áp dụng

Tối đa 3,300 khách hàng có giao dịch hợp lệ đầu tiên thanh toán bằng thẻ tín dụng quốc tế cá nhân Sacombank.

Điều kiện áp dụng
  • Ưu đãi áp dụng cho khách hàng là (i) chủ thẻ cá nhân Sacombank đồng thời (ii) thanh toán hóa đơn thẻ tín dụng quốc tế cá nhân Sacombank.
  • Mỗi khách hàng được áp dụng ưu đãi 1 lần trong thời gian chương trình.
  • Sản phẩm áp dụng: tất cả sản phẩm được bán tại Vinamilk; ngoại trừ các sản phẩm bị cấm quảng cáo, cấm khuyến mại theo quy định của pháp luật và các sản phẩm sữa tươi tiệt trùng 100%, các sản phẩm sữa đặc/kem đặc.
  • Ưu đãi của chương trình này được áp dụng đồng thời với các chương trình ưu đãi/khuyến mại hiện có của Vinamilk, nhưng không áp dụng đồng thời với bất kỳ chương trình ưu đãi/khuyến mại khác do Sacombank thực hiện áp dụng cùng thời điểm. 
  • Trường hợp có xảy ra tranh chấp, Sacombank là người quyết định cuối cùng trong việc xét duyệt các thẻ hợp lệ, giao dịch hợp lệ.
Thông tin chi tiết chương trình

Chi tiết ưu đãi vui lòng xem tại đây.

Liên hệ tư vấn
Để lại thông tin Sacombank sẽ hỗ trợ bạn