Nội dung ưu đãi

Địa điểm áp dụng
  • Website & Ứng dụng Vinpearl. 
  • Website & Ứng dụng Vinwonders.
Khách hàng áp dụng

Thẻ tín dụng quốc tế cá nhân Sacombank có 6 số đầu (BIN thẻ) như sau 356062, 356480, 356481, 436438, 423238, 455376, 466243, 472074, 472075, 486265, 512341, 526830, 552332.

Điều kiện áp dụng
  • Sản phẩm – dịch vụ áp dụng ưu đãi: vé khu vui chơi Vinwonders.
  • Hình thức ưu đãi: khách hàng chọn hình thức thanh toán bằng thẻ Sacombank hợp lệ để tham gia chương trình (giảm giá tự động).
  • Mỗi thẻ được ưu đãi 01 lần trong thời gian chương trình, với mức giảm 10% tối đa 500.000 VND (xác định “Thẻ” theo dãy số: 6 số đầu và 4 số cuối in trên Thẻ).
  • Chương trình không áp dụng đối với các giao dịch hủy, giao dịch hoàn.
  • Số lượng ưu đãi trong chương trình có hạn vì vậy khách hàng thực hiện giao dịch sớm hơn sẽ được ưu tiên.
  • Trường hợp xảy ra tranh chấp, quyết định của Sacombank và Vinwonders là quyết định cuối cùng.
  • Bằng việc tham gia chương trình này, Sacombank hiểu rằng khách hàng đã đọc, hiểu rõ và đồng ý tất cả điều khoản và điều kiện của chương trình được liệt kê trong thể lệ này.
Thông tin chi tiết chương trình

Chi tiết ưu đãi tại đây.

Tin khác

Liên hệ tư vấn
Để lại thông tin Sacombank sẽ hỗ trợ bạn