Nội dung ưu đãi

Thông tin chương trình
  • Trả góp 100% hóa đơn thanh toán từ 3.000.000 VND kỳ hạn 3, 6, 9, 12, 18 và 24 tháng.
  • Chương trình không thu phí chuyển đổi trả góp đối với Khách hàng.
Khách hàng áp dụng

Chủ thẻ tín dụng Sacombank.

Áp dụng tại
  • Các địa điểm có liên kết với cổng thanh toán Ngân Lượng (AlePay).
  • Vui lòng liên hệ AlePay để biết danh sách địa điểm có liên kết trả góp qua AlePay trước khi thực hiện thanh toán.

Liên hệ

Liên hệ tư vấn
Để lại thông tin Sacombank sẽ hỗ trợ bạn