Nội dung ưu đãi

Thời gian áp dụng

Đến khi có thông báo kết thúc chương trình.

Điều kiện áp dụng

Hóa đơn có giá trị sản phẩm từ 2 triệu VND trở lên

Thông tin chi tiết chương trình

Trả góp 100% giá trị sản phẩm từ 2 triệu VND trở lên trong 6,9,12 tháng tại Mr. Bách Khoa.

Địa điểm áp dụng

Tìm thấy    địa điểm

Liên hệ tư vấn
Để lại thông tin Sacombank sẽ hỗ trợ bạn