Nội dung ưu đãi
Thời gian áp dụng

Đến khi có thông báo kết thúc chương trình.

Thông tin chi tiết chương trình

Trả góp 100% giá trị hóa đơn từ 3 triệu VND trở lên trong 3, 6, 9, 12 tháng.

Địa điểm áp dụng

Tìm thấy    địa điểm

Tin khác

Liên hệ tư vấn
Để lại thông tin Sacombank sẽ hỗ trợ bạn