Nội dung ưu đãi

Thời gian áp dụng

Đến khi có thông báo kết thúc chương trình.

Khách hàng áp dụng

Dành cho học sinh theo học tại các cơ sở Cara Social Skills Education.

Điều kiện áp dụng

Thanh toán giá trị khóa học từ 3.000.000 VND trong 6 & 12 tháng.

Thông tin chi tiết chương trình

Trả góp 100% giá trị khóa học từ 3.000.000 VND trong 6 & 12 tháng.

Địa điểm áp dụng

Tìm thấy    địa điểm

Liên hệ tư vấn
Để lại thông tin Sacombank sẽ hỗ trợ bạn