Nội dung ưu đãi

Thời gian áp dụng

Đến khi có thông báo kết thúc.

Điều kiện áp dụng

Giá trị hóa đơn từ 3 triệu VND trở lên.

Thông tin chi tiết chương trình

Trả góp 100% giá trị hóa đơn từ 3 triệu VND trở lên trong 6 và 12 tháng.

Hotline: (028) 7302 9999

Email: info@drfitness.club

Địa điểm áp dụng

Tìm thấy    địa điểm

Liên hệ tư vấn
Để lại thông tin Sacombank sẽ hỗ trợ bạn