Nội dung ưu đãi

Thời gian áp dụng

Đến khi có thông báo kết thúc chương trình.

Điều kiện áp dụng
  • Sản phẩm áp dụng: tất cả các sản phẩm Ogawa.
  • Đồng thời được tham gia các các chương trình ưu đãi khác.
Thông tin chi tiết chương trình

Trả góp 100% giá trị hóa đơn khi thanh toán bằng thẻ Sacombank kỳ hạn 12 tháng.

Địa điểm áp dụng

Tìm thấy    địa điểm

Liên hệ tư vấn
Để lại thông tin Sacombank sẽ hỗ trợ bạn