Nội dung ưu đãi

Thời gian áp dụng

Đến khi có thông báo kết thúc chương trình.

Khách hàng áp dụng

Khách hàng đăng ký và sử dụng dịch vụ tại Gym Tài Nguyên.

Thông tin chi tiết chương trình

Trả góp 100% giá trị sản phẩm trong 6 và 12 tháng.

Tin khác

Liên hệ tư vấn
Để lại thông tin Sacombank sẽ hỗ trợ bạn