Nội dung ưu đãi

Thông tin chương trình
  • Trả góp 100% giá trị hóa đơn từ 10 triệu VND trong 6 tháng
  • Chương trình không thu phí chuyển đổi trả góp đối với Khách hàng
 
Khách hàng áp dụng

Chủ thẻ tín dụng Sacombank

Áp dụng tại
  • Hệ thống cửa hàng Hera Jewelry & Diamonds

Liên hệ:

Liên hệ tư vấn
Để lại thông tin Sacombank sẽ hỗ trợ bạn