Nội dung ưu đãi

Thời gian áp dụng

Đến khi có thông báo kết thúc chương trình.

Thông tin chi tiết chương trình

Trả góp 100% giá trị sản phẩm tại KOSshop.vn:

  • Sản phẩm từ 3 triệu VND trở lên trong 6 tháng.
  • Sản phẩm từ 5 triệu VND trở lên trong 12 tháng.
Liên hệ tư vấn
Để lại thông tin Sacombank sẽ hỗ trợ bạn