Nội dung ưu đãi

Thời gian áp dụng
Từ nay đến khi có thông báo kết thúc.
Khách hàng áp dụng

Khách hàng cá nhân là chủ Thẻ tín dụng Sacombank.

Thông tin chi tiết chương trình

Trả góp 100% hóa đơn từ 3 triệu đồng trong 6 tháng.

Nền tảng áp dụng:

Liên hệ tư vấn
Để lại thông tin Sacombank sẽ hỗ trợ bạn