Nội dung ưu đãi

Thời gian áp dụng

Đến khi có thông báo kết thúc chương trình.

Điều kiện áp dụng

Giá trị hóa đơn Naturally Plus từ 3 triệu VND trở lên.

Thông tin chi tiết chương trình

Trả góp 100% giá trị hóa đơn từ 3.000.000 VND trong 6 và 12 tháng.

Địa điểm áp dụng

Tìm thấy    địa điểm

Liên hệ tư vấn
Để lại thông tin Sacombank sẽ hỗ trợ bạn