Nội dung ưu đãi

Thời gian áp dụng

Đến khi có thông báo kết thúc chương trình.

Địa điểm áp dụng

Địa điểm có liên kết trả góp qua Payoo.

Khách hàng áp dụng

Khách hàng sử dụng dịch vụ có liên kết trả góp qua Payoo.

Điều kiện áp dụng

Địa điểm có liên kết trả góp qua Payoo.

Thông tin chi tiết chương trình

Trả góp 100% hóa đơn từ 3.000.000 VND trong 3, 6, 9, 12, 18, 24 tháng tại các địa điểm có liên kết Trả góp qua Payoo.

Khách hàng vui lòng xem danh sách địa điểm có liên kết trả góp qua Payoo tại đây hoặc liên hệ Tổng đài Payoo: 1900.54.54.78 ǀ Email: support@payoo.vn trước khi thực hiện thanh toán.

Phí chuyển đổi trả góp:

Tại các địa điểm thuộc hệ thống California Fitness & Yoga, Jetts Fitness và Vita Clinic, Sacombank thu phí chuyển đổi trả góp của Khách hàng như sau:

  • Kỳ hạn trả góp 3 tháng: Miễn phí.
  • Kỳ hạn trả góp 6, 9, 12 tháng: Sacombank thu Khách hàng 1.0% / số tiền đăng ký trả góp.
  • Kỳ hạn trả góp 18, 24 tháng: Sacombank thu Khách hàng 2.0% / số tiền đăng ký trả góp.
  • Tại các địa điểm khác: Sacombank không thu phí chuyển đổi trả góp.
Liên hệ tư vấn
Để lại thông tin Sacombank sẽ hỗ trợ bạn