Nội dung ưu đãi

Thời gian áp dụng

Đến khi có thông báo kết thúc chương trình.

Điều kiện áp dụng

Phí giao dịch trả góp: 1,2% giao dịch trả góp.

Thông tin chi tiết chương trình

Ưu đãi trả góp : 30% giá trị sản phẩm cho dòng xe Vespa và 20% giá trị sản phẩm cho dòng xe Piaggio.

Địa điểm áp dụng

Tìm thấy    địa điểm

Liên hệ tư vấn
Để lại thông tin Sacombank sẽ hỗ trợ bạn