Nội dung ưu đãi

Thời gian áp dụng

Đến khi có thông báo kết thúc chương trình.

Địa điểm áp dụng

Hệ thống Rồng Phương Nam.

Điều kiện áp dụng

Giá trị hóa đơn từ 3 triệu VND trở lên.

Thông tin chi tiết chương trình

Trả góp 100% giá trị hóa đơn từ 3 triệu VND trở lên trong 6,9,12 tháng.

Liên hệ tư vấn
Để lại thông tin Sacombank sẽ hỗ trợ bạn