Nội dung ưu đãi

Thời gian áp dụng

Từ nay đến khi có thông báo kết thúc.

Địa điểm áp dụng
Áp dụng tại SBJ toàn quốc.
Khách hàng áp dụng

Khách hàng cá nhân là Chủ Thẻ tín dụng Sacombank.

Thông tin chi tiết chương trình

Trả góp 100% hóa đơn từ 3 triệu đồng trong 6, 9, 12, 18, 24 tháng.

Hotline: 1900633591

Website: https://sacombank-sbj.com/

Liên hệ tư vấn
Để lại thông tin Sacombank sẽ hỗ trợ bạn