Nội dung ưu đãi

Thời gian áp dụng

Đến khi có thông báo kết thúc chương trình.

Khách hàng áp dụng

Khách hàng sử dụng dịch vụ tại Thavi Beauty.

Điều kiện áp dụng

Khách hàng sử dụng dịch vụ tại Thavi Beauty áp dụng hình thức thanh toán trả gớp.

Thông tin chi tiết chương trình

Trả góp 100% hóa đơn thanh toán từ 3.000.000 VND trong 6, 9, 12, 18, 24 tháng.

Địa chỉ: Số 2, Tòa nhà Vincentra, Ngư Hải, P. Lê Mao, TP.Vinh, Nghệ An.

Điện thoại: 0931 353 636 / 0913 273 293.

Địa điểm áp dụng

Tìm thấy    địa điểm

Liên hệ tư vấn
Để lại thông tin Sacombank sẽ hỗ trợ bạn