Nội dung ưu đãi

Thông tin chương trình

Trả góp 100% hóa đơn thanh toán từ 3 triệu VND kỳ hạn 6 và 12 tháng.

Chương trình không thu phí chuyển đổi trả góp.

Khách hàng áp dụng

Chủ thẻ tín dụng Sacombank

Áp dụng tại

Hệ thống Trung tâm/Cửa hàng Điện máy Thiên Nam Hòa

Xem chi tiết tại đây.

Liên hệ
Liên hệ tư vấn
Để lại thông tin Sacombank sẽ hỗ trợ bạn