Nội dung ưu đãi

Thời gian áp dụng

Đến khi có thông báo kết thúc,

Địa điểm áp dụng

Các địa điểm có liên kết với cổng thanh toán VNPTEPAY.

Khách hàng áp dụng

Chủ thẻ tín dụng Sacombank thanh toán tại địa điểm áp dụng.

Thông tin chi tiết chương trình

Trả góp 100% hóa đơn thanh toán từ 3.000.000 VND kỳ hạn 3, 6, 9 và 12 tháng.
(*)Không thu phí chuyển đổi trả góp.

Vui lòng liên hệ VNPTEPAY để biết danh sách địa điểm có liên kết trả góp qua VNPTEPAY trước khi thực hiện thanh toán.

Hotline: 19006470

Email: support@vnptepay.com.vn

Liên hệ tư vấn
Để lại thông tin Sacombank sẽ hỗ trợ bạn