Nội dung ưu đãi

Khách hàng áp dụng

Khách hàng sử dụng Thẻ doanh nghiệp Sacombank Visa.

Điều kiện áp dụng
Xem chi tiết tại đây.
Thông tin chi tiết chương trình

Ưu đãi 13% ứng dụng Adobe Acrobat Pro khi thánh toán bằng Thẻ Visa Doanh nghiệp.

Liên hệ tư vấn
Để lại thông tin Sacombank sẽ hỗ trợ bạn