Nội dung ưu đãi

Khách hàng áp dụng

Khách hàng sử dụng Thẻ doanh nghiệp Sacombank Visa

Điều kiện áp dụng

Xem chi tiết tại đây

Thông tin chi tiết chương trình

Ưu đãi 9% cho người dùng AWS mới và 6% cho người dùng AWS hiện tại khi thanh toán bằng thẻ Visa Doanh nghiệp.

Liên hệ tư vấn
Để lại thông tin Sacombank sẽ hỗ trợ bạn