Nội dung ưu đãi

Địa điểm áp dụng

Hệ thống trung tâm Teky miền Bắc và miền Nam.

Khách hàng áp dụng

Khách hàng sử dụng thẻ doanh nghiệp Sacombank.

Điều kiện áp dụng
  • Ưu đãi: Giảm giá trực tiếp 30% trên tổng hóa đơn chương trình TRẠI HÈ CÔNG NGHỆ 2023
  • Chương trình không giới hạn lượt ưu đãi.
  • Khách hàng thanh toán 100% giá trị hóa đơn bằng thẻ Sacombank.
  • Ưu đãi không quy đổi thành tiền hoặc chuyển nhượng.
  • Được áp dụng cùng lúc nhiều ưu đãi, trường hợp có các ưu đãi khác, chủ thẻ được chọn một ưu đãi có giá trị cao nhất để tham gia.
  • Đối với những thắc mắc, khiếu nại liên quan đến việc mua hàng và/hoặc chất lượng sản phẩm hàng hóa, chủ thẻ liên hệ TEKY để được hướng dẫn và giải quyết.
  • Hotline hỗ trợ khách hàng của TEKY: 1900 3168
Thông tin chi tiết chương trình

Xem chi tiết tại đây.

Liên hệ tư vấn
Để lại thông tin Sacombank sẽ hỗ trợ bạn