Nội dung ưu đãi

Khách hàng áp dụng

Khách hàng sử dụng Thẻ doanh nghiệp Sacombank Visa.

Điều kiện áp dụng
Xem chi tiết tại đây.
Thông tin chi tiết chương trình

Nhận thêm 20% tín dụng khi thanh toán tối thiểu là 200 USD.

Liên hệ tư vấn
Để lại thông tin Sacombank sẽ hỗ trợ bạn