Nội dung ưu đãi

Khách hàng áp dụng

Khách hàng sử dụng Thẻ doanh nghiệp Sacombank Visa.

Điều kiện áp dụng
Xem chi tiết tại đây.
Thông tin chi tiết chương trình

Nhận 20% (tối đa 200 USD) điểm tín dụng khi thanh toán tối thiểu 200 USD.

Tin khác

Liên hệ tư vấn
Để lại thông tin Sacombank sẽ hỗ trợ bạn