Nội dung ưu đãi

Địa điểm áp dụng

Migola Travel

Website: www.migolatravel.com

Điện thoại: 0366 55 66 77

Khách hàng áp dụng

Khách hàng sử dụng thẻ doanh nghiệp quốc tế Sacombank.

Điều kiện áp dụng
  • Giảm 1.000.000 VND/giao dịch khi đăng ký tour quốc tế theo lịch khởi hành tại website Migola Travel.
  • Không áp dụng cùng lúc nhiều ưu đãi. Trường hợp có các ưu đãi khác, chủ thẻ được chọn 01 ưu đãi có giá trị cao nhất để tham gia.
Thông tin chi tiết chương trình

Giảm 1.000.000 VND/giao dịch khi đăng ký tour quốc tế theo lịch khởi hành tại website Migola Travel.

Xem chi tiết tại đây.

Liên hệ tư vấn
Để lại thông tin Sacombank sẽ hỗ trợ bạn