Nội dung ưu đãi

Thông tin chi tiết chương trình

Ưu đãi tới 10% cho các dịch vụ Hỗ trợ Salesforce do Algoworks cung cấp 

Khách hàng áp dụng

Khách hàng sử dụng Thẻ doanh nghiệp Sacombank Mastercard

Điều kiện áp dụng

Xem chi tiết tại đây.

Liên hệ tư vấn
Để lại thông tin Sacombank sẽ hỗ trợ bạn