Nội dung ưu đãi

Thông tin chi tiết chương trình

Nhận những ưu đãi thú vị với Gói Segment Startup

Khách hàng áp dụng

Khách hàng sử dụng Thẻ doanh nghiệp Sacombank Mastercard

Điều kiện áp dụng

Xem chi tiết tại đây

Liên hệ tư vấn
Để lại thông tin Sacombank sẽ hỗ trợ bạn