Nội dung ưu đãi

Thông tin chi tiết chương trình

Nhận điểm phát sóng Wi-Fi Solis Lite + 2 tháng miễn phí 1GB GoData toàn cầu với giá 139,99 USD

Khách hàng áp dụng

Khách hàng sử dụng Thẻ doanh nghiệp Sacombank Mastercard

Điều kiện áp dụng

Xem chi tiết tại đây

Tin khác

Liên hệ tư vấn
Để lại thông tin Sacombank sẽ hỗ trợ bạn