Bản tin Thị trường tiền tệ - Tài chính - Kinh tế ngày 01/03/2024

01/03/2024

Nhằm thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đã có Chỉ thị 01/CT-NHNN về tổ chức thực hiện các nhiệm vụ 2024

Trong đó chỉ đạo các tổ chức tín dụng (TCTD) công bố công khai và chịu trách nhiệm về lãi suất (LS) cho vay bình quân (BQ) và chênh lệch LS tiền gửi, cho vay BQ trên website của từng TCTD. NHNN đã có Công văn số 117/NHNN-CSTT ngày 7/2/2024 yêu cầu TCTD tiếp tục thực hiện các chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, của NHNN về vấn đề LS và báo cáo tình hình công bố LS cho vay BQ, chênh lệch LS tiền gửi và cho vay BQ… Các ngân hàng (NH) cho rằng, lâu nay, LS cho cá nhân vay mua nhà, tiêu dùng… đều được các NH công khai, nhằm thu hút khách hàng vay vốn. Tuy nhiên, với khách hàng doanh nghiệp (DN), sẽ có bất cập khi công bố LS cho vay BQ, vì rủi ro của mỗi khoản vay khác nhau, LS cho vay áp dụng cũng không giống nhau. Thế nhưng, theo Phó thống đốc thường trực NHNN, ông Đào Minh Tú, chỉ công khai LS cho vay BQ, không phải LS cho vay với từng đối tượng, DN, hay từng loại hình. Theo ông Tú, trước mắt, nếu các NH thương mại chưa thực hiện, NHNN cũng chưa có chế tài bởi chưa có quy định nào về vấn đề này nhưng các NH sẽ phải chịu “chế tài” của dư luận. 

Vui lòng xem Bản tin tại đây.

Mới nhất