Bản tin Thị trường tiền tệ - Tài chính - Kinh tế ngày 03/07/2024

03/07/2024

PGS.TS. Hoàng Xuân Quế, Trưởng nhóm nghiên cứu khoa học Trường Đại học Kinh tế (KT) Quốc dân kiến nghị về công tác điều hành chính sách tiền tệ (CSTT) nhằm tháo gỡ khó khăn cho nền KT.

Cụ thể, nhóm nghiên cứu khoa học Trường Đại học KT Quốc dân kiến nghị Ngân hàng Nhà nước (NHNN) cần giảm 0,5% tất cả các loại lãi suất (LS) điều hành, giảm phí thông tin tín dụng tại CIC và đề nghị cấp có thẩm quyền giảm phí Bảo hiểm tiền gửi. NHNN nên bổ sung thêm gói tín dụng ưu đãi từ nguồn tái cấp vốn với LS thấp cho các ngân hàng thương mại (NHTM) để cho vay 1 số đối tượng, lĩnh vực cần được ưu tiên, khuyến khích trong nền KT. Linh hoạt cấp hạn mức tín dụng cho các NHTM có khả năng tăng trưởng tín dụng tốt. NHNN khẩn trương triển khai phần mềm “Hệ thống thông tin quản lý hỗ trợ quản lý, giám sát và phòng ngừa rủi ro gian lận trong hoạt động thanh toán” (Hệ thống SIMO), hoàn thiện và đẩy mạnh khai thác “Hệ thống thu thập thông tin trực tuyến” (Hệ thống ODCS) để kết nối, truy vấn, thu thập, giám sát số dư tài khoản đảm bảo thanh toán của các tổ chức tiền gửi thanh toán. Bộ Tài chính và NHNN phối hợp chặt chẽ trong điều hành chính sách tài khóa, CSTT; tăng vốn điều lệ cho các NHTM sở hữu của nhà nước, quản lý thị trường trái phiếu, thuế của các tổ chức tín dụng (TCTD), các nghiệp vụ khác có liên quan đến sự phát triển an toàn của thị trường tiền tệ. 

Vui lòng xem Bản tin tại đây.