Bản tin Thị trường tiền tệ - Tài chính - Kinh tế ngày 04/05/2024

04/05/2024

Thủ tướng vừa ký ban hành Chỉ thị số 14 về triển khai nhiệm vụ điều hành chính sách tiền tệ (CSTT) 2024, tập trung tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh, thúc đẩy tăng trưởng và ổn định kinh tế (KT) vĩ mô.

Vui lòng xem Bản tin tại đây.