Bản tin Thị trường tiền tệ - Tài chính - Kinh tế ngày 05/01/2024

05/01/2024

Cơ chế giao toàn bộ hạn mức tăng trưởng tín dụng (TTTD) ngay từ đầu năm 2024 có sự khác biệt với các năm trước - vốn được Ngân hàng Nhà nước (NHNN) chia thành nhiều đợt và yêu cầu các ngân hàng (NH) gửi đề nghị rồi xem xét nới room.

Nói về sự thay đổi này, Phó Thống đốc Đào Minh Tú cho biết, cách cấp hạn mức tín dụng mới là 1 bước thay đổi cơ chế tổ chức điều hành. Đây cũng mang thông điệp đối với các NH là vốn đưa vào nền kinh tế (KT) trong 2024 phải mạnh mẽ hơn, quyết liệt hơn và có trách nhiệm hơn. Tuy cấp toàn bộ hạn mức vào đầu năm nhưng nếu NH nào hết hạn mức thì NHNN vẫn xem xét có thể tiếp tục gia tăng nhưng điều kiện đi kèm là nền KT phải cho phép việc mở rộng tín dụng và vẫn phải đảm bảo an toàn KT vĩ mô và đảm bảo vốn tín dụng vào đúng đối tượng… Thông tin về cơ chế cấp hạn mức TTTD 2024, Vụ trưởng Vụ Chính sách tiền tệ (CSTT) cho biết, việc giao ngay toàn bộ chỉ tiêu TTTD ngay từ đầu năm nhằm mục đích thúc đẩy việc bơm vốn ra nền KT trong bối cảnh tình hình trong nước và quốc tế còn nhiều khó khăn. Khó khăn của nền KT 2023 vẫn tiếp tục trong 2024. NHNN nhận thấy cần phải có giải pháp thúc đẩy tổng cầu của nên KT thông qua giao ngay TTTD để cố gắng thúc đẩy tổng cầu tăng, thúc đẩy tăng trưởng. "Ngay từ đầu năm, ngành NH đã cung ứng đủ vốn, kịp thời thúc đẩy nhu cầu hợp pháp, thúc đẩy sự lan tỏa vốn vào nền KT". 

Vui lòng xem Bản tin tại đây.