Bản tin Thị trường tiền tệ - Tài chính - Kinh tế ngày 06/03/2024

06/03/2024

Ngân hàng Nhà nước (NHNN) vừa công bố dự thảo về Nghị định quy định cơ chế thử nghiệm có kiểm soát trong lĩnh vực ngân hàng (NH).

Trong bản dự thảo lần này, NHNN đã cho phép thử nghiệm với 3 giải pháp tài chính công nghệ (fintech) là chấm điểm tín dụng; chia sẻ dữ liệu qua giao diện lập trình ứng dụng mở (Open API) và cho vay ngang hàng (P2P Lending), giảm sv 6 giải pháp trong những dự thảo trước. Theo NHNN, nguyên nhân chỉ còn cho phép thử nghiệm ba giải pháp đến từ nguồn lực triển khai, ý kiến thẩm định lần 1 của Bộ Tư pháp và trên cơ sở rà soát các quy định pháp luật có liên quan. Thời gian thử nghiệm các giải pháp trên tối đa 2 năm, tùy từng giải pháp và lĩnh vực cụ thể, tính từ thời điểm được NHNN cấp Giấy chứng nhận tham gia Cơ chế thử nghiệm. Căn cứ vào tình hình thực tế, NHNN có thể điều chỉnh thời gian thử nghiệm… NHNN đã xây dựng dự thảo để tạo lập môi trường thử nghiệm nhằm đánh giá rủi ro, hạn chế rủi ro cho khách hàng và xây dựng, hoàn thiện quy định pháp lý. Để được xem xét cấp Giấy chứng nhận tham gia Cơ chế thử nghiệm, các công ty cho vay ngang hàng cần đáp ứng những một loạt các điều kiện. Cuối cùng, giải pháp đăng ký tham gia cơ chế thử nghiệm thỏa mãn các tiêu chí như: chưa có hướng dẫn cụ thể, có tính đổi mới, đã có khung quản trị rủi ro, đã được rà soát về chức năng, công dụng tính hữu ích và có tính khả thi. 

Vui lòng xem Bản tin tại đây.

Mới nhất