Bản tin Thị trường tiền tệ - Tài chính - Kinh tế ngày 07/05/2024

07/05/2024

Ngày 6/5, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) chào thầu trên kênh cầm cố, có 1 đơn vị trúng thầu 2.541 tỷ đồng kỳ hạn 7 ngày, lãi suất (LS) giữ ở mức 4,25%/năm.

Đồng thời, có 8.562,5 tỷ đồng đáo hạn. Khối lượng trên kênh cầm cố giảm xuống mức 112.342,99 tỷ đồng. Nhà điều hành chào thầu tín phiếu NHNN kỳ hạn 28 ngày, đấu thầu LS. Phiên đấu thầu ngày 6/5 thu hút 11 thành viên tham gia, có 10 thành viên trúng thầu, KS 3,75%/năm. Có 11.990 tỷ đồng trúng thầu, gấp 3,4 lần giá trị trúng thầu phiên 4/5 và gấp khoảng 3 lần khối lượng trúng thầu các phiên từ nửa cuối tháng 4 trở lại đây (bình thường 3.000-4.500 tỷ đồng/phiên). Hôm nay, có 3.200 tỷ đồng tín phiếu đáo hạn. Như vậy, NHNN hút ròng 8.790 tỷ đồng qua tín phiếu, đưa khối lượng tín phiếu lưu hành trên thị trường ở mức 68.740 tỷ đồng. Tổng khối lượng hút ròng trên thị trường mở ngày 6/5 là 14.810 tỷ đồng… Trước áp lực tỷ giá từ đầu năm đến nay, NHNN đã điều hành thị trường mở linh hoạt nhằm điều tiết lượng tiền trong lưu thông; thu hẹp chênh lệch LS USD-VND và thực hiện nhiều biện pháp khác để ổn định tỷ giá. Lãnh đạo NHNN khẳng định, đang cố gắng dùng nhiều biện pháp để ổn định tỷ giá, chứ không cố định, bảo đảm trạng thái ngoại tệ bằng 0 chứ không thể âm. Trước áp lực tỷ giá, NHNN chưa đặt vấn đề điều chỉnh LS theo hướng tăng hay giảm. Thay vào đó, nhà điều hành duy trì LS điều hành hiện tại và khuyến khích các tổ chức tín dụng giảm LS cho vay nhất là ở các lĩnh vực ưu tiên. 

Vui lòng xem Bản tin tại đây.