Bản tin Thị trường tiền tệ - Tài chính - Kinh tế ngày 08/01/2024

08/01/2024

Với dự thảo Luật Các Tổ chức tín dụng (TCTD) sửa đổi đang được hoàn thiện, Chính phủ cho biết, thống nhất với nhiều đề xuất của Ngân hàng Nhà nước (NHNN) như tiêu chí can thiệp sớm, kiểm soát đặc biệt, xử lý tài sản đảm bảo là bất động sản...

Tuy nhiên, 1 số nội dung cụ thể khác được Chính phủ góp ý sửa đổi. Theo đó, Chính phủ cho ý kiến về thẩm quyền quy định phân loại nhóm nợ, xử lý rủi ro và quyết định khoản vay đặc biệt cho ngân hàng (NH) với LS 0%/năm. Việc cho vay đặc biệt LS 0% theo phương án cơ cấu lại, trước đó trong dự thảo mới nhất, NHNN đề xuất do Thủ tướng quyết định. Tuy nhiên, Chính phủ cho rằng, nên giao thẩm quyền này cho Thống đốc do đây là vấn đề chuyên ngành thuộc lĩnh vực của NHNN. Trong bản dự thảo hồi tháng 4, NHNN đề xuất "cho vay đặc biệt" với NH cần can thiệp sớm, LS 0%/năm. Trường hợp cần thiết để bảo đảm an toàn hệ thống, NHNN sẽ chỉ định Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam (VN), NH Hợp tác xã VN hoặc 1 số TCTD khác cho vay đặc biệt với LS 0%. Bên cạnh đó, với nội dung về quyết định giới hạn cấp tín dụng cho 1 khách hàng và 1 khách hàng cùng người có liên quan, Chính phủ đề xuất sửa đổi theo hướng đảm bảo linh hoạt trong quản lý, điều hành cấp tín dụng. Lộ trình cụ thể áp dụng các mức "trần" cho vay nên được thực hiện theo quy định của Chính phủ. Chính phủ giao NHNN tiếp tục nghiên cứu dự thảo Luật Các TCTD (sửa đổi). Các nội dung giải trình cần được phân tích sâu, thuyết phục, tháo gỡ được khó khăn trong hoạt động thực tiễn của các TCTD cũng như ngăn chặn tình trạng sở hữu chéo, lợi dụng chính sách để tham nhũng, tiêu cực, bảo đảm an ninh tiền tệ... 

Vui lòng xem Bản tin tại đây.