Bản tin Thị trường tiền tệ - Tài chính - Kinh tế ngày 08/07/2024

08/07/2024

Vụ Tín dụng - Ngân hàng Nhà nước (NHNN) cho biết, tính đến cuối tháng 6, tín dụng nền kinh tế (KT) đạt #14,4 triệu tỷ đồng, tăng 6% sv cuối năm 2023.

Trong đó, cho vay tiêu dùng đạt hơn 3 triệu tỷ đồng. Như vậy, từ đầu năm đến nay, hơn 810.000 tỷ đồng đã được bơm thêm vào nền KT. Tính riêng Q.II, nền KT tiếp nhận thêm #630.000 tỷ đồng, cao hơn đáng kể sv Q.I, báo hiệu tín dụng tăng tốc tốc kể từ cuối Q.II. Chỉ tính riêng tuần cuối tháng 6 (24-30/6), dư nợ tín dụng toàn nền KT tăng thêm hơn 210.000 tỷ đồng. Tại thời điểm tháng 4, lãi suất (LS) tiền gửi bình quân (BQ) bằng VND của ngân hàng thương mại (NHTM) trong nước ở mức 0,2%/năm đối với tiền gửi không kỳ hạn và có kỳ hạn dưới 1 tháng; 1,9- 2,8%/năm đối với tiền gửi có kỳ hạn từ 1 tháng đến dưới 6 tháng. LS ở mức 4,8- 5,2%/năm đối với tiền gửi có kỳ hạn từ 6 tháng đến 12 tháng; 6-6,9%/năm đối với tiền gửi có kỳ hạn từ trên 12 tháng đến 24 tháng; và 6,9-7,4%/năm đối với kỳ hạn trên 24 tháng. Trong khi đó, LS cho vay BQ của NHTM trong nước đối với các khoản cho vay mới và cũ còn dư nợ ở mức 7,3-9,5%/năm. LS cho vay ngắn hạn BQ bằng VND đối với lĩnh vực ưu tiên #3,6%/năm, thấp hơn mức LS cho vay ngắn hạn tối đa theo quy định của NHNN (4%/năm). Đồng thời, tỷ giá trung tâm được điều hành linh hoạt, phù hợp và đồng bộ với các công cụ chính sách tiền tệ (CSTT) để ổn định thị trường ngoại tệ, góp phần kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô (KTVM). Tại ngày 6/7, tỷ giá trung tâm ở mức 24.246 VND/USD

Vui lòng xem Bản tin tại đây.