Bản tin Thị trường tiền tệ - Tài chính - Kinh tế ngày 10/01/2024

10/01/2024

Sáng 9/1, tại Hội nghị chuyên đề công tác thanh toán tại tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán, Phó Thống đốc Phạm Tiến Dũng cho biết, thời gian qua, công tác thanh toán đã đạt được nhiều kết quả ấn tượng.

Nếu như ở 2015-2017, báo cáo của World Bank cho thấy Việt Nam (VN) có 31% người trưởng thành có tài khoản thanh toán thì đến nay, con số này đã tăng lên 77,41%. Nhiều ngân hàng (NH) báo cáo trên 90% giao dịch (GD) được thực hiện trên kênh số, có NH đạt tỷ lệ tới 98%. Về số lượng GD, nếu như 2019, hệ thống thanh toán bù trừ có #700 triệu GD, là con số mơ ước thời điểm đó thì đến 2023, số lượng GD đã đạt 7 tỷ GD, gấp 10 lần sv 2019. Nếu như 2017, chỉ 1 vài NH có mobile banking thì hiện nay tất cả GD đều thực hiện trên mobile. Theo số liệu từ Ngân hàng Nhà nước (NHNN), thanh toán qua Internet, Mobile và phương thức QR Code tăng trưởng nhanh trong thời gian qua, đến nay đã có 85 tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán triển khai dịch vụ thanh toán qua Internet và 52 tổ chức thực hiện qua Mobile. Tăng trưởng về số lượng GD thanh toán qua Internet và Mobile bình quân (BQ) qua các năm lần lượt đạt mức 46,48%, 90,12%; riêng thanh toán qua QR Code, từ 2018 đến nay, tăng trưởng về số lượng GD qua QR Code BQ năm đạt 471,13%. Khi số lượng khách hàng tăng, GD tăng cả số lượng và chất lượng, kết nối phức tạp cũng đặt ra nhiều thách thức đối với việc quản lý và đảm bảo an ninh, an toàn trong lĩnh vực thanh toán. 

Vui lòng xem Bản tin tại đây.