Bản tin Thị trường tiền tệ - Tài chính - Kinh tế ngày 11/06/2024

11/06/2024

Tại cuộc họp mới đây của Ngân hàng Nhà nước (NHNN) về quản lý thị trường vàng, Thống đốc Nguyễn Thị Hồng cho biết, sẽ sửa Nghị định 24, mục tiêu xuyên suốt để người dân chuyển vàng vào sản xuất, kinh doanh (SXKD).

Tại cuộc họp, Phó Thống đốc Phạm Quang Dũng cho biết, NHNN đánh giá vàng sức hấp dẫn còn rất lớn; nhu cầu dự trữ vàng trong dân lớn. Do đó, cần nghiên cứu khai thác nguồn lực vàng vào SXKD. Mặt khác, tình trạng đôla hóa, vàng hóa vẫn tồn tại trong nền kinh tế (KT), việc xử lý cần thời gian. NHNN sẽ tiếp tục nghiên cứu Nghị định 24, mục tiêu chống vàng hóa nền KT, không để vàng hóa tác động đến điều hành chính sách tiền tệ (CSTT), đến tỷ giá, ngoại hối, cán cân thanh toán; không để giá vàng chênh lệch cao sv giá thế giới; không để vàng ảnh hưởng đến chính sách KT, không tác động tâm lý xã hội; nghiên cứu từng bước đưa nguồn lực vàng trong dân vào SXKD. Phó Thống đốc nhấn mạnh, việc can thiệp của NHNN vừa qua là có cơ sở pháp lý. Thống đốc khẳng định, NHNN sẽ tổng hợp lại, tham mưu Chính phủ v/v sửa đổi Nghị định 24, cân nhắc điều chỉnh cần thiết phương pháp trong thời gian tới khi chờ sửa Nghị định 24. Mục tiêu xuyên suốt của NHNN là ổn định kinh tế vĩ mô (KTVM), kiểm soát lạm phát, để người dân chuyển vàng vào SXKD. Mục tiêu xuyên suốt Nghị định 24 là ổn định vĩ mô, không ảnh hưởng đến điều hành CSTT; không ảnh hưởng KTVM. Cách thức điều hành của NHNN cũng phải rà soát rất kỹ. Thống đốc cũng đồng tình, nên sửa Nghị định 24 trong thời gian tới. 

Vui lòng xem Bản tin tại đây.