Bản tin Thị trường tiền tệ - Tài chính - Kinh tế ngày 14/03/2024

14/03/2024

Theo Thông tấn xã Việt Nam, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) vừa có văn bản gửi các tổ chức tín dụng (TCTD) v/v công bố lãi suất (LS) cho vay.

Công văn nêu rõ, theo yêu cầu của NHNN tại văn bản trước đó, đến nay các TCTD đã cơ bản công bố thông tin về LS cho vay theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và NHNN. Tuy nhiên, 1 số TCTD vẫn đang trong quá trình triển khai thực hiện việc công bố LS cho vay. Vì vậy, để thực hiện đồng bộ, có hiệu quả việc công bố LS, NHNN yêu cầu các TCTD tiếp tục thực hiện việc công bố LS cho vay bình quân, chênh lệch LS tiền gửi và cho vay bình quân, LS cho vay các chương trình tín dụng, gói tín dụng và các loại LS cho vay khác (nếu có) theo chỉ đạo. TCTD tự chịu trách nhiệm về tính đầy đủ, kịp thời, chính xác của thông tin, số liệu công bố trên trang thông tin điện tử của TCTD. Giải thích rõ ràng về nội dung thông tin, số liệu công bố. Chủ động tiếp nhận, giải đáp và xử lý các vướng mắc từ khách hàng (nếu có). NHNN cũng yêu cầu các TCTD gửi đường dẫn (link) của chuyên mục công bố các loại LS trên về NHNN trước ngày 1/4/2024. Trường hợp TCTD thay đổi đường dẫn thì phải cập nhật trong vòng 2 ngày làm việc với NHNN. 

Vui lòng xem Bản tin tại đây.

Mới nhất