Bản tin Thị trường tiền tệ - Tài chính - Kinh tế ngày 15/01/2024

15/01/2024

Tổng thư ký Quốc hội vừa ban hành thông cáo báo chí về chương trình, nội dung Kỳ họp bất thường lần thứ 5, Quốc hội khóa XV khai mạc vào ngày 15/1/2024 và dự kiến bế mạc vào sáng ngày 18/1/2024 theo hình thức họp tập trung tại Nhà Quốc hội.

Quốc hội nghỉ 1 ngày (17/1) để các cơ quan của Quốc hội, Chính phủ và các cơ quan hữu quan tiếp thu, chỉnh lý, hoàn thiện dự thảo luật, dự thảo nghị quyết… Cùng với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi); Dự thảo Luật Các tổ chức tín dụng (TCTD) (sửa đổi), tại Kỳ họp bất thường, Quốc hội khóa XV, Quốc hội sẽ xem xét, thông qua dự thảo Nghị quyết về 1 số cơ chế, chính sách đặc thù để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia (theo trình tự, thủ tục rút gọn) và việc bổ sung Kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách trung ương giai đoạn 2021-2025 từ nguồn dự phòng chung tương ứng với nguồn tăng thu ngân sách trung ương 2022 cho các nhiệm vụ, dự án đầu tư công và bổ sung Kế hoạch đầu tư công trung hạn cho EVN từ nguồn dự phòng của Kế hoạch đầu tư công trung hạn. 

Vui lòng xem Bản tin tại đây.