Bản tin Thị trường tiền tệ - Tài chính - Kinh tế ngày 17/04/2024

17/04/2024

Mới đây, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đã có văn bản gửi các Bộ, ngành chức năng đề nghị phối hợp triển khai chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ trong công tác quản lý thị trường vàng.

Đồng thời, có văn bản chỉ đạo NHNN chi nhánh tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, các tổ chức tín dụng (TCTD), doanh nghiệp (DN) được cấp giấy phép kinh doanh mua, bán vàng miếng thực hiện các nhiệm vụ. Theo đó, tại văn bản này, NHNN đề nghị Bộ Tài chính phối hợp hỗ trợ NHNN trong việc thực hiện thủ tục thông quan lượng vàng nhập khẩu phục vụ công tác đấu thầu. Đồng thời, yêu cầu các tổ chức kinh doanh mua, bán vàng, nhất là kinh doanh mua, bán vàng miếng thực hiện nghiêm việc áp dụng hóa đơn điện tử trong các giao dịch mua, bán vàng để nâng cao tính minh bạch, cải thiện hiệu quả giám sát, điều hành, bảo đảm thị trường vàng hoạt động an toàn, hiệu quả, công khai, minh bạch; xử lý nghiêm các DN không thực hiện đúng quy định này. NHNN đã có văn bản đề nghị Bộ Công Thương phối hợp chỉ đạo các đơn vị chức năng tăng cường công tác quản lý thị trường; kịp thời phát hiện các hành vi có dấu hiệu vi phạm và cung cấp thông tin cho cơ quan chức năng để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. NHNN cũng có văn bản gửi Bộ Công an đề nghị phối hợp trong tổ chức hoạt động đấu thầu vàng miếng SJC để đảm bảo hoạt động đấu thầu được an toàn, hiệu quả; thực hiện nhiệm vụ tại Công điện số 23 về tăng cường các biện pháp quản lý thị trường vàng;... 

Vui lòng xem Bản tin tại đây.