Bản tin Thị trường tiền tệ - Tài chính - Kinh tế ngày 19/03/2024

19/03/2024

Theo dữ liệu của Hiệp hội Thị trường trái phiếu Việt Nam (VN) tổng hợp từ Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội và Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, trong tháng 2/2024 chỉ có 3 đợt phát hành trái phiếu của doanh nghiệp (DN).

 Áp lực đáo hạn trái phiếu từ nay đến hết năm vẫn rất lớn, nhất là DN bất động sản (BĐS). Trên các diễn đàn mua bán trái phiếu, nhiều nhà đầu tư quan tâm đến trái phiếu của DN phát hành có mức LS 7-10%/năm, cao hơn đáng kể sv lãi suất (LS) tiền gửi. Trong khi đó, tình hình chậm thanh toán lãi trái phiếu vẫn diễn ra. Tháng 2/2024, có 7 DN công bố chậm trả gốc, lãi trong tháng với tổng giá trị #6.213 tỷ đồng (gồm lãi và dư nợ còn lại của trái phiếu); 24 mã trái phiếu được gia hạn thời gian trả lãi, gốc hoặc thời gian mua lại trái phiếu trước hạn. Dù kinh tế (KT) hồi phục, BĐS đã thoát đáy nhưng trái phiếu vẫn là gánh nặng cho DN. Bởi 2023, giá trị trái phiếu phát hành giảm 40% sv 2022 và đa phần DN huy động vốn thành công qua kênh này là công ty trách nhiệm hữu hạn, không phải DN đại chúng. Trong Báo cáo triển vọng thị trường vốn nợ của VN 2024, FiinRatings ước tính đến hết 2023, giá trị chậm trả gốc/lãi (bao gồm những trái phiếu cơ cấu lại và giãn, hoãn kỳ hạn) của 131 nhà phát hành đạt mức 192.800 tỷ đồng, chiếm 16% tổng trái phiếu DN đang lưu hành. Các DN ngành năng lượng chiếm tỷ lệ chậm trả theo ngành lớn nhất (47,9%), tiếp đến là BĐS và thương mại, dịch vụ… 

Vui lòng xem Bản tin tại đây.

Mới nhất